Общи условия за ползване

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общите условия представляват договор за предоставяне от страна на „ДЕКОР 22“ ООД, ЕИК 207041418, седалище и адрес на управление: Република България, с. Кирково, ул. Първа 26, на собствения си интернет сайт, а именно: www.dekor22.com, с цел осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи – потребители. Общите условия уреждат правата и задълженията на потребителите на горния интернет сайт.

1.2. Страни по настоящия договор са „ДЕКОР 22“ ООД, ЕИК 207041418, чрез www.dekor22.com, от една страна, а от друга страна – всеки потребител, който зареди в своя интернет браузър сайта.

1.3. Потребителят заявява, че е запознат с общите условия.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.4. „ДЕКОР 22“ ООД, ЕИК 207041418 предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на колективното пазаруване чрез интернет сайта си www.dekor22.com при условията на договор за продажби от дистанция по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1.5. „ДЕКОР 22“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и др.

1.6. "ДЕКОР 22“ ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

1.7. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба.

1.8. Зареждайки заглавната интернет страница, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която се отнася до покупко-продажбата на дадената стока или услуга на промоционална цена.

1.9. На видно място на заглавната страница потребителят може да се запознае, както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, предлагащо съответната стока или услуга.

1.10. За да може да се възползва от предлаганите стоки и услуги и да закупува ваучери за тях, потребителят попълва формата за регистрация в системата на сайта на „ДЕКОР 22“ ООД. В нея той попълва своите данни, а именно: имена, email, телефонен номер. При регистрация потребителят получава достъп до свой профил в системата на сайта, където има информация за неговите заявени, закупени или изтекли ваучери.

1.11. Потребителят – купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко-продажба, е наясно, че договорът за покупко-продажба се сключва с трето лице – търговец (производител) на стоката или услугата.

1.12. След сключване на договора потребителят получава съобщение – потвърждение за сключването на договора.

ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.13. Цените са в български лева, с (без) ДДС.

Заплащането на цената по договора се извършва по следния начин: на място – при доставянето на стоката/услугата, онлайн – посредством банкова карта, или по банков път – срещу издадена проформа фактура, а след плащането – оригинал на фактура.

1.14. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, се съобщава на потребителя.

1.15. "ДЕКОР 22" ООД е длъжен да пази сигурността на личните данни, при спазване на изискванията за защита на личните данни.

1.16. Условия за плащане в сайтовете, собственост на „ДЕКОР 22“ ООД, ЕИК 207041418 наричано "Дружеството":

  1. Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.
  2. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
  3. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
  4. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 20000 лв. с ДДС.
  5. Дружеството съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
  6. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1.17. Авторските права и други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа на сайта www.dekor22.com, заедно с техния дизайн и изображения, принадлежат на „ДЕКОР 22“ ООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

1.18. В случай че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.